• تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی مشترک اعم از تله فیلم ، فیلم های مستند داستانی و شرکت در جشنواره های بین المللی مربوطه و ایجاد فضای برنامه ای با مشارکت شبکه های رسمی صدا و سیما از  فعالیت های مذکور در زمینه های گردشگری، علمی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی

  • برگزاری کنفرانس های خبری شبکه های مختلف صدا و سیما ، جراید و روزنامه های کثیرالانتشار در راستای فعالیت های مذکور

  •  تهیه گزارش توسط لیدرهای آموزش دیده این مجموعه از تورهای مختلف برگزار شده در بخش های مختلف گردشگری در راستای تهیه فیلم های مستند از مناطق نمونه گردشگری داخلی و خارجی خدمات ورزشی :            

  • برگزاری همایش های هم اندیشی نخبگان واستعدادهای برتر علمی، فرهنگی،ورزشی وهنرهای فردی ونمایشی باحضوراساتیدبین المللی درزمینه های مذکور
  •  برگزاری سمینارها و جشنواره های فرهنگی، هنری ، ورزشی و گردشگری با استفاده از خبر رسانی عمومی، صدا و سیما و جراید کثیر الانتشار
  •  آموزش و برگزاری کارناوال های ورزشی و هنرهای فردی و نمایشی