دوره های کاردانش

مهارت دیپلم رسمی

استاندارد شاخه کاردانش در رشته های :

1- گرافیک رایانه
2- تصویر سازی و جلوه های ویژه
3- عکاسی
4- چهره سازی 


شرایط ثبت نام در دوره : 

حداقل مدرک تحصیلی موردنیاز جهت ثبت نام در این دوره ها سیکل می باشد و افراد می توانند با گذراندن هر یک از دوره ها موفق به دریافت دیپلم رسمی از سوی آموزش و پرورش شوند .

شهریه طبق مصوبه وزارتخانه : 

هر واحد نظری 80000 هزار تومان و هر واحد عملی 135000 هزار تومان می باشد.شهریه بصورت اقساط ماهانه دریافت می گردد.

.