دوره های راهنمایان و مدیر فنی 

  1. اطلاع رسانی به علاقه مندان به فعالیت در صنعت گردشگری با هدف شرکت در دوره های تخصصی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی (تورلیدر) و دوره های مدیریت آژانس های گردشگری (مدیریت فنی بند (ب) ) با اعطای مدرک پایان دوره از وزارتخانه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برای دانشجویان فارغ التحصیلان دانشگاهی ، بازنشستگان ، اعضاء سازمان ها ، انجمن ها و … 
  2.  برگزاری تورهای تخصصی گردشگری در بخش های مختلف توسط فارغ التحصیلان دوره های مذکور در موضوعات گردشگری تفریحی،گردشگری صنعتی و بازرگانی،گردشگری فرهنگی هنری،گردشگری ورزشی  ،گردشگری سلامت و فراسلامت ، توریسم درمانی و … با در نظر گرفتن مدارک تخصصی شرکت کنندگان در دوره
  3.  برگزاری تورهای مناطق نمونه گردشگری ، گردشگری علمی و برگزاری جشنواره های علمی فرهنگی در داخل و خارج از کشور توسط فارغ التحصیلان دوره های مذکور