موسسه فرهنگی هنری و مرکز مهارت آموزی و کار آفرینی تراشه تصویر به عنوان یکی از موسسات چند منظوره با داشتن بیش از دو دهه سابقه فعالیت موثردر حوزه های مختلف فرهنگی و هنری با در اختیار داشتن کارگروه های تخصصی رسماً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری فعالیت خود را با هدف گسترش هرچه بیشتر فرهنگ وهنرایرانی  و اسلامی ، کارآفرینی ، گسترش و آموزش مهارت های تخصصی و کاربردی با هدف اشتغالزایی آغاز نموده است.